0988.990.604 - 0901.771.008

 

 

 

LinhkienVIP. Số 4 ngõ 142 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. Mobile: 0988 990 604   

  •  Số 4, Ngõ 142 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
  •  0988.990.604 - 0901.771.008

Màn hình cảm ứng điện thoại Alcatel One Touch Idol X 6043D

Mã sản phẩm: 4094

Đã mua: 0

Tình trạng: Còn hàng

- Hàng chính hãng


- Giá tốt nhất


- Chất lượng tốt nhất

390.000 ₫

* Thông tin cần nhập

390.000 ₫

Chi tiết

 

 Nhận thay màn hình cảm ứng điện thoại Alcatel One Touch Idol X 6043D lấy ngay tại Hà Nội, bảo hành 3 tháng 1đổi 1 giao hàng trên toàn quốc.

Một số lưu ý khi mua màn hình cảm ứng điện thoại Alcatel One Touch idol X 6043D

Giá màn hình cảm ứng Alcatel One Touch idol X 6043D: 390.000 

Giá trên là giá sản phẩm chưa bao gồm công thay, khách hàng khi thay cái nào tính tiền cái đó, thay cả 2 tính tiền thay 1 lần.

Công thay màn hình cảm ứng : 100.000 đ

 Màn hình Alcatel One Touch idol X 6043D của bạn đang bị đơ, bị cảm ứng, hỏng do bị va chạm, bị rơi vỡ hay nhiều nguyên nhân khác nhau. Bạn chưa biết chính xác màn hình điện thoại bị hỏng gì cần thay gì. 

Các lỗi thường gặp với màn hình cảm ứng điện thoại Alcatel One Touch idol X 6043D:

- TH1: Điện thoại Alcatel One Touch 6043D bị rơi vỡ mặt kính màn hình, điện thoại vẫn nhận cảm ứng và hiển thị bình thường. 

 Trong trường hợp này, máy của bạn chỉ bị vỡ mặt kính màn hình cảm ứng, bạn chỉ cần thay mặt kính màn hình điện thoại Huawei. 

 Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các dòng điện thoại thông mình đều có mặt kính gắn liền với màn hình cảm ứng, vì vậy khi thay chúng ta cần thay cả màn hình cảm hình Alcatel One Touch idol X.

- TH2: Màn hình LCD điện thoại Alcatel One Touch  6043D vẫn sáng và hiện bình thường nhưng màn hình cảm ứng chết một vài điểm, hay bị đơ; vỡ màn hình cảm ứng, điện thoại không nhận cảm ứng. 

 Nếu điện thoại của bạn rơi vào 1 trong các tình huống trên thì điện thoại đang hỏng màn hình cảm ứng, bạn cần phải thay màn hình cảm ứng điện thoại. 

 

thay man hinh cam ung alcatel idol mini 6012D chính hãng lấy ngay, bảo hành 1 tháng <div class="product_describe" style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="color: #003366; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #003366;">&nbsp;<strong>Nhận thay m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng điện thoại Alcatel&nbsp;One Touch <span>Idol X 6040D</span>&nbsp;lấy ngay tại H&agrave; Nội, bảo h&agrave;nh 1 th&aacute;ng 1đổi 1 giao h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</strong></span><br /></span></div> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;M&agrave;n h&igrave;nh Alcatel&nbsp;One Touch idol X 6040D&nbsp;của bạn đang bị đơ, bị cảm ứng, hỏng do bị va chạm, bị rơi vỡ hay nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c nhau. Bạn chưa biết ch&iacute;nh x&aacute;c m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại bị hỏng g&igrave; cần thay g&igrave;.&nbsp;</span></div> <h3 style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff6600;">C&aacute;c lỗi thường gặp với m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng điện thoại&nbsp;Alcatel&nbsp;One Touch idol <span>X 6040D</span>:</span></strong></span></h3> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>- TH1</b>:<i> Điện thoại Alcatel&nbsp;One Touch idol <span>X 6040D</span>&nbsp;bị rơi vỡ mặt k&iacute;nh m&agrave;n h&igrave;nh, điện thoại vẫn nhận cảm ứng v&agrave; hiển thị b&igrave;nh thường.&nbsp;</i></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;Trong trường hợp n&agrave;y, m&aacute;y của bạn chỉ bị vỡ mặt k&iacute;nh m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng, bạn chỉ cần thay mặt k&iacute;nh m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại Huawei.&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay hầu hết c&aacute;c d&ograve;ng điện thoại th&ocirc;ng m&igrave;nh đều c&oacute; mặt k&iacute;nh gắn liền với m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng, v&igrave; vậy khi thay ch&uacute;ng ta cần thay cả m&agrave;n h&igrave;nh cảm h&igrave;nh Alcatel One Touch idol <span>X 6040D</span>.</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>- TH2</b>: <i>M&agrave;n h&igrave;nh LCD điện thoại Alcatel&nbsp;One Touch <span>X 6040D</span>&nbsp;vẫn s&aacute;ng v&agrave; hiện b&igrave;nh thường nhưng m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng chết một v&agrave;i điểm, hay bị đơ; vỡ m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng, điện thoại kh&ocirc;ng nhận cảm ứng.&nbsp;</i></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><i>&nbsp;</i></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;Nếu điện thoại của bạn rơi v&agrave;o 1 trong c&aacute;c t&igrave;nh huống tr&ecirc;n th&igrave; điện thoại đang hỏng m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng, bạn cần phải thay m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng điện thoại.&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng điện thoại&nbsp;Alcatel&nbsp;One Touch idol&nbsp;<span>X 6040D</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>- TH3:</b> <i>M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng Alcatel vẫn hoạt đ&ocirc;ng b&igrave;nh thường, nhưng m&agrave;n h&igrave;nh lcd bị kẻ ngang, kẻ dọc, v&igrave; đốm, bị ố xuất hiện c&aacute;c chấm đen bất thường hay bị đen m&agrave;n h&igrave;nh.&nbsp;</i></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><i>&nbsp;</i></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;Trong trường hợp n&agrave;y bạn cần th&acirc;n m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị lcd, sau khi thay xong điện thoại Alcatel one Touch <span>X idol 6040D</span>&nbsp;của bạn sẽ hoạt động b&igrave;nh thường.&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br /></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nuy&ecirc;n khối m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng + LCD điện thoại&nbsp;Alcatel&nbsp;One Touch idol&nbsp;<span>X 6040D</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>- TH4:</b><i>&nbsp;Alcatel&nbsp;One Touch idol <span>X 6040D</span>&nbsp;hỏng cả m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng v&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị, bạn cần thay bộ nguy&ecirc;n khối m&agrave;n h&igrave;nh.&nbsp;</i></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;<b>Lưu &yacute;: </b>Hiện nay với một số m&aacute;y đời mới với thiết kế si&ecirc;u mỏng th&igrave; thường m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng sẽ được gắn liền với m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị v&igrave; vậy khi thay bạn cần thay cả bộ nguy&ecirc;n khối m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng + lcd</span></div> <h3 style="clear: both;"><span style="color: #ff6600; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;<strong>Tại sao bạn chọn ch&uacute;ng để thay m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng Alcatel&nbsp;One Touch idol <span>X 6040D</span>.</strong></span></h3> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;- &nbsp;Khi đến thay m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại Alcatel&nbsp;One Touch idol <span>X 6040D</span>&nbsp;kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật kiểm tra v&agrave; tư vấn c&aacute;c vấn đề của m&aacute;y.&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể trực tiếp xem nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật thay thế v&agrave; sửa chữa m&aacute;y.&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: #000000;">- Thay m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng Alcatel&nbsp;</span><span style="color: #000000;">lấy ngay (t&ugrave;y từng loại m&aacute;y m&agrave; thời gian thay sẽ kh&aacute;c nhau) kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng mấy nhiều thơi gian, hay nhiều ng&agrave;y chờ đợi để lấy được m&aacute;y.</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Đội ngũ kỹ thuật vi&ecirc;n tay nghề cao, sử dụng c&ocirc;ng nghệ thay m&agrave;n h&igrave;nh hiện đại với nhiều loại m&aacute;y chuy&ecirc;n dụng gi&uacute;p m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng sau khi thay hoạt động tốt nhất v&agrave; bền nhất.&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh 1 đổi 1 trong v&ograve;ng 1 th&aacute;ng khi thay m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng Alcatel&nbsp;One Touch idol&nbsp;<span>X 6040D.</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết về chất lượng sản phẩm, với gi&aacute; cả tốt nhất. &nbsp;m&agrave;n h&igrave;nh đi&ecirc;n thoại &nbsp;gi&aacute; rẻ.&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chuyển h&agrave;ng đến tận nơi kh&aacute;ch h&agrave;ng nhận tiền v&agrave; thanh to&aacute;n trực tiếp cho người giao h&agrave;ng.&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;">&nbsp;</div> <h3 style="clear: both;"><span style="color: #ff6600; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Một số lưu &yacute; khi mua m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng điện thoại Alcatel&nbsp;One Touch idol&nbsp;<span>X 6040D</span></span></h3> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-size: small; color: #ff0000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>Gi&aacute; m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng Alcatel&nbsp;One Touch idol 2 6037K: 390.000</b></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-size: small; color: #ff0000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>Gi&aacute; nguy&ecirc;n khối: 1.500.000đ&nbsp;</b></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;Gi&aacute; tr&ecirc;n l&agrave; gi&aacute; sản phẩm chưa bao gồm c&ocirc;ng thay, kh&aacute;ch h&agrave;ng khi thay c&aacute;i n&agrave;o t&iacute;nh tiền c&aacute;i đ&oacute;, thay cả 2 t&iacute;nh tiền thay 1 lần.<br /><br /></b></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; <span style="color: #0000ff;"><b>C&ocirc;ng thay m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng : 150.000 đ</b></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><b>C&ocirc;ng thay nguy&ecirc;n khối: 100.000 đ</b></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both;"><span style="font-size: small; color: #0000ff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div> <div style="clear: both;"><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></div> <div style="clear: both; text-align: justify;"> <div><span style="color: #ff0000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b style="background-color: initial; line-height: 1.5em;">Ảnh Chụp Thực Tế Của Sản Phẩm M&agrave;u sắc c&oacute; thể đậm hoặc nhạt hơn h&igrave;nh ảnh do hiệu quả &aacute;nh s&aacute;ng khi chụp h&igrave;nh v&agrave; m&agrave;u sắc hiển thị tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh kh&aacute;c nhau .&nbsp;</b></span></div> <h4><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 1.5em; background-color: initial;">Sản Phẩm Mua K&egrave;m</span></h4> <div><span style="font-weight: bold; line-height: 1.5em; color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: initial;"><img style="cursor: default; float: none; height: 210px; margin: 0px; width: 838px;" alt=" M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng &nbsp;&nbsp;Moto G 2014 XT1068 moto G2 &nbsp;Moto G (2nd Gen)&nbsp;" src="http://3.bp.blogspot.com/--3AG7vkdbrw/Ujk0LJD3k0I/AAAAAAAAGWQ/rWKTEpVAtrM/s1600/bao-da-oppo-find-mirror-r819-pudini-01.jpg" height="170" width="640" /></span></div> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: initial; line-height: 1.5em;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối sỉ lẻ C&aacute;c loại Pin điện thoại,&nbsp;</span><i>m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng Alcatel</i><span style="background-color: initial; line-height: 1.5em;">, linh kiện, phụ kiện ,&nbsp;</span>bao da&nbsp;<span style="background-color: initial; line-height: 1.5em;">của điện&nbsp;thoại, m&aacute;y t&iacute;nh bảng&nbsp;sony, LG, . . . &nbsp;với &nbsp;chất lượng đảm bảo, gi&aacute; tốt nhất. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span style="color: #000000;"><span style="background-color: initial; line-height: 1.5em;">&nbsp; &nbsp;</span></span></span></div> <div><span style="line-height: 1.5em; color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: initial;">- B&aacute;n h&agrave;ng online&nbsp;m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng Alcatel idol <span>X 6040D</span>&nbsp;giao h&agrave;ng to&agrave;n quốc tại c&aacute;c tỉnh Hồ Ch&iacute; Minh (HCM), H&agrave; Nội (HN), Đ&agrave; Nẵng (ĐN), Hải Ph&ograve;ng ....&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- C&aacute;c cửa h&agrave;ng mua&nbsp;m&agrave;n&nbsp;h&igrave;nh cảm ứng điện thoại Alcatel&nbsp;One Touch idol <span>X 6040D</span>&nbsp;về b&aacute;n &nbsp;vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất, rẻ nh&acirc;t.</span></div> <div><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp; ______________________________________ </span></div> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chung toi chuyen phan phoi si le Cac loai pin dien thoai,&nbsp;<i>man hinh cam ung Alcatel&nbsp;</i>,&nbsp;phu kien, linh kien,&nbsp;. . . &nbsp;cua&nbsp;dien thoai, may tinh bảng, may tinh &nbsp;voi chat luong dam bao, gia tot nhat&nbsp;</span></div> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Ban hang online&nbsp;<i>man hinh cam ung Alcatel idol <span>X 6040D</span>&nbsp;</i>giao hang toan quoc tai cac tinh Ho Chi Minh (HCM), Ha Noi (HN), Da Nang (DN), Hai Phong &nbsp;... &nbsp;</span></div> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000; font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Cac cua hang mua&nbsp;man hinh cam ung dien thoai Alcatel&nbsp;One Touch idol <span>X 6040D</span>ve ban vui long lien he truc tiep de co gia tot nhat, re nhat</span></div> </div> </div> 

 

Màn hình cảm ứng điện thoại Alcatel One Touch idol X 6043D

- TH3: Màn hình cảm ứng Alcatel vẫn hoạt đông bình thường, nhưng màn hình lcd bị kẻ ngang, kẻ dọc, vì đốm, bị ố xuất hiện các chấm đen bất thường hay bị đen màn hình. 

 Trong trường hợp này bạn cần thân màn hình hiển thị lcd, sau khi thay xong điện thoại Alcatel one Touch idol X 6043D của bạn sẽ hoạt động bình thường. 

- TH4: Alcatel One Touch idol X 6043D hỏng cả màn hình cảm ứng và màn hình hiển thị, bạn cần thay bộ nguyên khối màn hình. 

 Lưu ý: Hiện nay với một số máy đời mới với thiết kế siêu mỏng thì thường màn hình cảm ứng sẽ được gắn liền với màn hình hiển thị vì vậy khi thay bạn cần thay cả bộ nguyên khối màn hình cảm ứng + lcd

 Tại sao bạn chọn chúng để thay màn hình cảm ứng Alcatel One Touch idol X 6043D.

 -  Khi đến thay màn hình điện thoại Alcatel One Touch idol X 6043D khách hàng sẽ được nhân viên kỹ thuật kiểm tra và tư vấn các vấn đề của máy. 

- Khách hàng có thể trực tiếp xem nhân viên kỹ thuật thay thế và sửa chữa máy. 

- Thay màn hình cảm ứng Alcatel lấy ngay (tùy từng loại máy mà thời gian thay sẽ khác nhau) khách hàng không mấy nhiều thơi gian, hay nhiều ngày chờ đợi để lấy được máy.

- Đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao, sử dụng công nghệ thay màn hình hiện đại với nhiều loại máy chuyên dụng giúp màn hình cảm ứng sau khi thay hoạt động tốt nhất và bền nhất. 

- Chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng khi thay màn hình cảm ứng Alcatel One Touch idol X.

- Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm, với giá cả tốt nhất.  màn hình điên thoại  giá rẻ. 

- Khách hàng ở xa, chúng tôi sẽ chuyển hàng đến tận nơi khách hàng nhận tiền và thanh toán trực tiếp cho người giao hàng. 

Ảnh Chụp Thực Tế Của Sản Phẩm Màu sắc có thể đậm hoặc nhạt hơn hình ảnh do hiệu quả ánh sáng khi chụp hình và màu sắc hiển thị trên màn hình khác nhau . 

SẢN PHẨM MUA KÈM

 Màn hình cảm ứng   Moto G 2014 XT1068 moto G2  Moto G (2nd Gen) 

 

Chúng tôi chuyên phân phối sỉ lẻ Các loại Pin điện thoại, màn hình cảm ứng Alcatel, linh kiện, phụ kiện , bao da của điện thoại, máy tính bảng sony, LG, . . .  với  chất lượng đảm bảo, giá tốt nhất.         

- Bán hàng online màn hình cảm ứng Alcatel One Touch idol X giao hàng toàn quốc tại các tỉnh Hồ Chí Minh (HCM), Hà Nội (HN), Đà Nẵng (ĐN), Hải Phòng .... 

- Các cửa hàng mua màn hình cảm ứng điện thoại Alcatel One Touch idol X về bán  vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất, rẻ nhất

   ______________________________________

 

Chung toi chuyen phan phoi si le Cac loai pin dien thoai, man hinh cam ung Alcatel , phu kien, linh kien, . . .  cua dien thoai, may tinh bảng, may tinh  voi chat luong dam bao, gia tot nhat 

- Ban hang online man hinh cam ung Alcatel One Touch X giao hang toan quoc tai cac tinh Ho Chi Minh (HCM), Ha Noi (HN), Da Nang (DN), Hai Phong  ...  

- Cac cua hang mua man hinh cam ung dien thoai Alcatel One Touch Idol x ve ban vui long lien he truc tiep de co gia tot nhat, re nhat

Thông tin thêm

Bảo hành 01 Tháng
Thương hiệu Alcatel
Tình trạng Mới 100%
Sử dụng cho Alcatel One Touch Idol

Viết nhận xét của bạn về sản phẩm này

Nhận xét cho sản phẩm: Màn hình cảm ứng điện thoại Alcatel One Touch Idol X 6043D

Bạn đánh giá sản phẩm này như thế nào? *

  1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
Đánh giá
  • Reload captcha

 
 
 

Rated 5 out of 5 stars. Based on 2 Reviews

cái này là nguyên bộ by Phạm on 08/17/2017

cái này là nguyên bộ luôn màn hình luôn hả shop

thắc mắc by Tuấn on 05/09/2016

cái này là nguyên bộ luôn mh hả shop 0934083337

Linh kiện VIP is ranked 5 out of 5. Based on 2 user reviews.

Bản đồ hào nam